Bảo vệ cán bộ “dám đột phá” vì lợi ích chung

Một trong những điểm mới của quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định 22). Quy định này quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

So với Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Trung ương khóa XII cùng về nội dung này, Quy định 22 có nhiều điểm mới và quy định chi tiết, cụ thể hơn. Đặc biệt, Quy định 22 dành điều riêng quy định về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát. Trong đó điểm mới đáng chú ý nhất là quy định rõ, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Quy định nêu rõ, cơ quan kiểm tra phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

So với Quy định 30, Quy định 22 còn có thêm một điểm mới nữa như thêm một điều riêng về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Theo đó, mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật cùa Đảng, không có ngoại lệ. Đảng viên đã nghỉ hưu, nếu phát hiện vi phạm khi đang công tác thì vẫn bị kỷ luật như đang đương chức…

Quy định 22 mới được ban hành nhưng nhìn chung đã nhận được sự đồng tình tích cực của các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều người cho rằng, trong tiến trình đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, quyết tâm lập kỳ tích mới, Đảng ta nhận thức rõ: Trong quá trình phát triển, chúng ta không thể tránh khỏi có những vấn đề bất cập của cơ chế, chính sách, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống mà hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đến Đại hội XIII, những vấn đề này đã được đưa vào dự thảo Báo cáo Chính trị để đại hội thảo luận, quyết nghị.

Sau Đại hội XIII, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Để làm được như vậy, phải có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Đây là vấn đề rất mới về mặt lý luận. Và thực tiễn đã chứng minh để có những đột phá trong phát triển, phải có những cán bộ như vậy.

Đương nhiên để cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ. Trong khi các quy định của Đảng và Nhà nước đôi khi chưa bao trùm hết, chưa theo kịp, vì thế nếu soi chiếu theo đúng nguyên tắc sẽ có những vấn đề nhất định về tính kỷ luật. Những trường hợp đó khi bị tố cáo, khiếu nại, nếu xem xét một chiều có thể có vi phạm. Song nếu xem xét một cách đa chiều, thấu tình đạt lý thì phải bảo vệ họ trong những trường hợp cụ thể.

Vì vậy, Quy định 22 dành những điều riêng đề cập đến vấn đề này là một đột phá và hết sức đúng đắn. Việc này, vừa bảo đảm được tính nghiêm minh, thấu tình đạt lý trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng, mà vẫn bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đây là một sự thay đổi rất lớn về quan điểm cũng như tư duy trong kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng. Bởi nguyên tắc kỷ luật của Đảng phải luôn công minh, chính xác, kịp thời. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thấy, có cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Nhưng khi đưa ra các quyết định có thể chưa phù hợp với quy định hiện hành, với nhận thức của số đông thì rất khó. Câu chuyện về Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc sẽ mãi mãi là một trong những câu chuyện đẹp như huyền thoại về “khoán hộ” trên cánh đồng thời đại Hồ Chí Minh và đáng ghi nhớ nhất của thế kỷ XX. Và từ câu chuyện này đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đó là kỷ luật thì phải nghiêm minh, chính xác, cụ thể, đúng người đúng việc, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” nhưng cũng không làm “thui chột” tư duy sáng tạo, đổi mới, hành động của cán bộ và nhân dân vì lợi ích chung của đất nước.

Vì thế, chúng ta tin tưởng rằng, Quy định 22 ra đời sẽ thực sự “cởi trói” cho những cán bộ “dám đột phá” vì lợi ích chung./.

Nguồn Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website