Chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng giữa Việt Nam và Lào

Ngày 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hai đồng chí lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và các biện pháp triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng. Trong đó, đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi về kết quả của Hội nghị Trung ương 4 tổ chức từ ngày 4 đến 7/10, nhấn mạnh sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", những nội dung mới mà Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua về vấn đề này và quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Bounthong Chitmany trao đổi về các nỗ lực khắc phục khó khăn về kinh tế, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và việc triển khai chương trình phòng, chống ma túy tại Lào.

Hai đồng chí chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 song song với phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi nước trong thời gian qua; nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả hai bên luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau một cách kịp thời, hiệu quả, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Hai đồng chí lãnh đạo đánh giá cao việc quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cùng nhau làm hết sức mình, mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước trong các lĩnh vực; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phối hợp tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào năm 2022; tích cực triển khai một số công trình, dự án hợp tác song phương.

 

Nguồn Báo Nhân dân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website