Lực lượng Công an nhân dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Ngày 17/8/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương để chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng, chống dịch Covid-19 và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đã và đang lan nhanh, lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và hết sức nguy hiểm, tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng CAND, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội, ổn định xã hội, giải pháp bảo đảm yên dân, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân. Thậm chí dịch bệnh sẽ còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra bất ổn chính trị, dẫn đến xung đột xã hội nếu như chúng ta không chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời đề ra các giải pháp giải quyết một cách căn cơ, có hiệu quả. Xuất phát từ thực tiễn cấp bách của tình hình hiện nay, Hội nghị được tổ chức để bàn các giải pháp công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND; bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong CAND, nhất là tại các cơ sở giam, giữ; các giải pháp, biện pháp cụ thể bảo đảm ANTT khi dịch Covid-19 còn kéo dài, khi giãn cách xã hội, cách ly kéo dài, đặc biệt là các giải pháp bảo đảm yên dân, yên ổn lòng dân; giải pháp công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, với mục tiêu cao nhất là “không để xảy ra bất ổn định chính trị, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, toàn lực lượng Công an đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, địa phương tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đã phải căng mình, ngày đêm thường trực cao điểm để phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19, duy trì ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đã có rất nhiều hình ảnh tấm gương sáng của CBCS Công an được các cấp, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện thắng lợi 03 mục tiêu đó là: “Tích cực phòng, chống dịch Covid-19 - Bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo đó, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND - đây là nhiệm vụ đang đặt ra cấp bách và quan trọng hàng đầu. Cần chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong CAND theo phương châm: “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Đồng thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức, bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực, làm việc phù hợp, bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19… Quan tâm làm tốt chế độ, chính sách đối với CBCS trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; chia sẻ, động viên, quan tâm hơn về hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho CBCS... Bộ Chỉ huy tiền phương tiếp tục chỉ đạo toàn diện, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của Công an các địa phương phía Nam thực hiện thống nhất, hiệu quả... 

Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, mục tiêu cao nhất đặt ra trong bối cảnh hiện nay là: “Lực lượng CAND phải có trách nhiệm: Giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân; không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội”... Do vậy, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, yên ổn lòng dân...

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Thông báo của Bộ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xã hội và phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ… Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCS. Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương vùng dịch trong công tác bảo đảm ANTT và tham gia phòng, chống dịch…

 *Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ đầu năm 2021 đến nay. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng kêu gọi toàn thể CBCS lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc 03 mục tiêu quan trọng, đó là: “Vừa tham gia phòng, chống đẩy lùi dịch Covid-19 - Vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân - Vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” để nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc. 

 

Nguồn Cổng Thông tin Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website