Vì nhân dân phục vụ

Chính phủ nhiệm kỳ mới với khí thế mới, động lực mới sẽ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau nỗ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm kỳ trước. Qua đó, bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao…

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), phiên họp lịch sử của nhiệm kỳ đã diễn ra trọng thể vào ngày 11/8, chỉ ít ngày sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bế mạc. Phiên họp diễn ra trong thời điểm khi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội là hiện hữu; sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ khóa XV đã thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Phương châm này đã được nêu rõ ở Chính phủ các khóa tiền nhiệm, nhất là Chính phủ khóa XIV, nay tiếp tục được đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Có thể nói, nhìn lại Chính phủ nhiệm kỳ trước, phương châm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính luôn được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh và việc thực hiện cũng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đặc biệt chú trọng đề cao trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ, trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và thống nhất quan điểm không để trình trạng “bắn chỉ thiên” hoặc “trên bảo dưới không nghe”.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử…

Chính phủ đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật đồng bộ, thống nhất; tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông, tạo động lực cho phát triển; kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách, từng bước xóa bỏ thực trạng về "những giấy phép con", "những cây đinh dưới tấm thảm đỏ"… Từ đó đã tạo ra những hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, kể từ năm 2016, lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công đã được cải thiện đáng kể qua từng năm…

Bước sang năm 2021, cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội. Song, công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; gắn phòng chống tham nhũng với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự đã được thực hiện nghiêm đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng đã đề ra trong một giai đoạn mới, trong những vấn đề được đặt ra thì việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” cả về thể chế và thực thi, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm được nhấn mạnh. Đặc biệt là cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội… Qua đó, bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "quyền anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây"…

Mặt khác, Chính phủ xác định tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức, cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội”. Điều đó sẽ giải quyết được những vướng mắc trong thực tế hiện nay, tháo gỡ được những điểm nghẽn và cũng thể hiện tinh thần hành động.... Đúng như người đứng đầu Chỉnh phủ Phạm Minh Chính đã nói, bất kỳ lúc nào và nhất là những lúc khó khăn, Chính phủ luôn thể hiện và khẳng định tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Tinh thần là nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, chú trọng hiệu quả, không phô trương hình thức…

Đặc biệt, trong các giải pháp được Chính phủ đề cập đến, có những vấn đề mới, nhưng quan điểm “những vấn đề đã chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Đồng thời, loại bỏ tư tưởng “bàn lùi”, “phòng thủ”', “che chắn”, giữ "an toàn" trong một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức các cấp, sẽ thực sự thúc đẩy tinh thần đổi mới, liêm chính và hành động đã đặt ra.

Đúng vậy, xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ cũng chính là yêu cầu khách quan của cuộc sống, là đòi hỏi của người dân. Nhân dân cần có những cán bộ, công chức hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cần một bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong sạch, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương; vì dân, gần dân, trọng dân… Và điều đó đang được người dân mong chờ, tin tưởng vào kỳ vọng vào Chính phủ của nhiệm kỳ mới./.

Nguồn Báo điện tử Đảng cộng sản

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website