Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, khóa 11, 12

Ngày 08/7/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, khóa 11, 12. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ Bế giảng có đồng chí Trung tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện,  Cục Đào tạo cùng các học viên của hai khóa học.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học

Tham dự 02 khóa học là các đồng chí Phó Trưởng phòng và tương đương đang công tác ở lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng đã quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức mới về chính trị, pháp luật, quản lý nhà nước, khoa học lãnh đạo, quản lý, các mặt công tác của công an cấp phòng; thực trạng, yêu cầu, phương hướng và các giải pháp nâng cao các mặt công tác của công an cấp phòng trong tình hình hiện nay.

Quá trình học tập, các đồng chí học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập tốt, chủ động trong trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn,  nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân... Kết quả, 126 đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ, trong đó 06 đồng chí được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa trao chứng chỉ cho học viên

Đồng chí Trung tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo trao Giấy khen của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng. Tham gia khóa học, các học viên đã được trang bị các kiến thức mới, mang tính cập nhật, bổ sung về công tác đảng, công tác chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kiến thức chung về công tác tham mưu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của chức danh trưởng phòng và tương đương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng chí hy vọng, các đồng chí học viên sẽ luôn cập nhật các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cập nhật tình hình thực tiễn; thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy kỹ năng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các học viên của hai khóa học, đồng chí Trung tá Hoàng Minh Đại,  Phó Trưởng Phòng, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã phát biểu cảm ơn đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và các giảng viên đã tận tình, trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí xin hứa sẽ vận dụng tốt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác trên cơ sở phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, không ngừng rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đại biểu tham dự Lễ Bế giảng

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website