Khai giảng 03 Lớp bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng

Ngày 17/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 2, khóa 3 và khóa 4. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ. Tham dự có đại diện một số phòng chức năng Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng 300 học viên của 03 lớp học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện đã chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học, đồng thời nhấn mạnh: Khóa học giúp học viên cập nhật những kiến thức mới về chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an trung ương về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, những vấn đề lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay. Đồng thời, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác chiến đấu tại công an các đơn vị địa phương trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học viên trong quá trình học tập. Đồng chí cũng hy vọng rằng, những kiến thức lý luận và thực tiễn đã được học tại khóa học sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các đồng chí học viên trong quá trình triển khai công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian học tập của 03 lớp học diễn ra từ ngày 17/9/2019 đến ngày 24/9/2019

Đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website