Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành giảng bài tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngày 30/8/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân vinh dự được đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, giảng bài, truyền thụ những kiến thức quan trọng về “Áp dụng tư duy hệ thống trong công tác lãnh đạo quản lý, chỉ huy khi điều kiện thay đổi hiện nay” cho học viên của Lớp bồi dưỡng chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc phụ trách công tác tham mưu,  xây dựng lực lượng Khóa 2 năm 2019.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài về Áp dụng tư duy hệ thống trong công tác lãnh đạo quản lý, chỉ huy khi điều kiện thay đổi hiện nay
Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài về Áp dụng tư duy hệ thống trong công tác lãnh đạo quản lý, chỉ huy khi điều kiện thay đổi hiện nay

Thông qua bài giảng, đồng chí Thứ trưởng đã truyền thụ cho các học viên của khóa học những vấn đề cơ bản về tư duy hệ thống, khoa học tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo và quản lý chỉ huy trong điều kiện hiện nay; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); những cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cũng như những yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý nói chung, công tác lãnh đạo, quản lý trong Công an nhân dân nói riêng trong tình hình hiện nay. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các học viên cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tư duy hệ thống, thành tựu công nghệ trong công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng các mô hình lãnh đạo, quản lý dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh; chú trọng các nội dung chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống tội phạm mới nổi trong bối cảnh cách mạng 4.0, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng...; áp dụng công tác lãnh đạo, quản lý với sự hỗ trợ của công nghệ; rèn luyện tư duy đòn bẩy, tư duy hệ thống, biết cách tìm hiểu và tra cứu tài liệu, biết cách xử lý thông tin để trở thành tri thức của mình; nỗ lực cố gắng, rèn luyện chỉ số vượt khó, chỉ số say mê, đạt được kết quả cao trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cán bộ, giảng viên, học viên khóa học, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện đã phát biểu cảm ơn đồng chí Thứ trưởng đã dành thời gian đến thăm, giảng bài, truyền đạt những kiến thức rất hữu ích về khoa học tư duy hệ thống trong công tác lãnh đạo quản lý, chỉ huy cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các học viên của khóa học cũng như những chỉ đạo đối với Học viện và xin hứa sẽ lĩnh hội những chỉ dẫn, chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng để Học viện không ngừng phát triển. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các học viên của khóa học cần lĩnh hội đầy đủ những kiến thức đã được truyền đạt, chuyển thành hành động cụ thể trong quá trình công tác của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó trong tình hình hiện nay.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website