Lớp Bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, Khóa 2 năm 2019 đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 23/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế cho học Lớp Bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, Khóa 2 năm 2019 tại Công an tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi học tập. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị Công an nhân dân và Công an tỉnh Ninh Bình cùng toàn thể học viên lớp học.

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng những nội dung cần tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm. Việc học tập, nghiên cứu thực tế với mục đích tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo được Ban Giám đốc Học viện rất quan tâm. Đây là một nội dung học tập có ý nghĩa rất lớn đối với học viên lớp học; gắn liền lý luận với thực tiễn góp phần nâng cao nhận thức cho học viên về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, cơ sở.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao đổi với đoàn công tác

Tại buổi học tập, trao đổi, các đồng chí học viên đã được nghe Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình báo cáo một số nội dung về: kết quả bước đầu Công an tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn;  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng đảng của Công an tỉnh; kết quả và kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí học viên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay đã thực hiện tại đơn vị, địa phương mình trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Hồng Ngọc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website