Bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - Khóa 5 tổ chức tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngày 06/5/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - Khóa 5. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ Bế giảng có đồng chí Đại tá, TS Đặng Việt Xô, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện; cùng 76 học viên của lớp học.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ Bế giảng

Trải qua 18 tháng đào tạo, khóa học đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu chương trình đào tạo đề ra. Tổng kết cuối khóa, có 29 học viên xếp loại Giỏi, chiếm 38%; 47 học viên xếp loại Khá, chiếm 62%; có 05 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện được Giám đốc Học viện Chính trị CAND tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện biểu dương, đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện của học viên khóa học. Đồng thời mong muốn các học viên sau khi hoàn thành khóa học, trở về đơn vị công tác luôn luôn giữ vững đạo đức cách mạng, đem những giá trị tri thức tiếp thu được trong quá trình học tập áp dụng ngay vào thực tiễn công tác; phát huy vai trò là những hạt nhân trong mọi mặt công tác, nhất là công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị công tác, trong gia đình, trong quần chúng nhân dân về truyền thống anh hùng và hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Nghĩa học viên lớp học phát biểu tại buổi Lễ Bế giảng

Thay mặt 76 học viên lớp học, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Nghĩa, Lớp trưởng lớp học gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện, các giảng viên đã tận tình, trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất cho 76 học viên hoàn thành tốt khóa học. Đồng thời xin hứa, với những kiến thức được trang bị sẽ vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, chiến đấu, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Các đồng chí đại biểu và học viên lớp học tham dự buổi lễ

 

Trần Hoài

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website