Khai giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung - Khóa 7

Ngày 07/01/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung - Khóa 7. Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an; đại diện Cục Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Cục Đào tạo Bộ Công an, Học viện và 50 học viên tham dự khóa học.

Chương trình đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị nhằm bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực và hiệu quả công tác cho cán bộ, chiến sỹ CAND. Đây là một công tác có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt; là cơ sở để chuẩn hóa tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, chỉ huy, chức danh nghiệp vụ, chức danh tư pháp cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng….

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học và có mặt trong buổi Lễ Khai giảng, đồng thời nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ Cao cấp lý luận chính trị giúp học viên trang bị, bổ sung và cập nhật những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng; Khoa học lãnh đạo và quản lý... Trên cơ sở đó, củng cố lập trường tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Nâng cao năng lực vận dụng kiến thức đã học để phân tích, nhận định, đánh giá các vấn đề chính trị - xã hội; nâng cao năng lực tư duy khoa học và năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Chương trình đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung được thực hiện theo quy định hiện hành của Ban Bí thư, Ban Tổ chức TW, Bộ Công an ban hành với tổng thời gian của khóa học là 8 tháng gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

Hồng Ngọc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website