Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (Khóa 5) học tập thực tế, thực hành chính trị, xã hội tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 26/10/2020, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức cho Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (Khóa 5) học tập thực tế, thực hành chính trị, xã hội.

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi báo cáo. Tham dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị Công an nhân dân và Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn thể học viên lớp học.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng những nội dung cần tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh: hoạt động học tập thực tế, trao đổi kinh nghiệm là cơ hội để học viên liên hệ những kiến thức đã được học với thực tế công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập. Do vậy, đề nghị học viên lớp học cần học tập nghiêm túc, chấp hành đúng điều lệnh, nội quy học tập, tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng buổi học tập thực tế.

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND quán triệt mục đích, yêu cầu buổi học tập thực tế

Tại buổi học tập, trao đổi, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh báo cáo một số nội dung về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc; kết quả thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) của Đảng Cộng sản Việt Nam “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; thực hiện “Quy định về những điều Đảng viên không được làm”; công tác xây dựng đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Công an tỉnh; những kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh; tình hình triển khai thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, học viên lớp học cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng và báo cáo thực tế tại buổi làm việc

Ngoài việc học tập thực tế, thực hành chính trị, xã hội, đoàn công tác đã tặng quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức các mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn kết với quần chúng nhân dân.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

Thanh Hằng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website