Khai giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 tại trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 05/01/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 tại trường Đại học An ninh nhân dân. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ; tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; đồng chí PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trường Đại học An ninh, lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo & bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị Công an nhân dân, cùng toàn thể học viên khóa học tham dự.

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức hơn 20 lớp đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, chỉ huy cho Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu khai mạc khóa học

Lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 dành cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam. Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện chúc mừng các học viên trúng tuyển lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức tại trường Đại học An ninh nhân dân, Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân, xây dựng người cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ Khai giảng, đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí học viên của Khóa học đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác biến quá trình được đào tạo thành quá trình tự đào tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, kết hợp nâng cao trình độ lý luận với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; phải thật sự là tấm gương sáng về đức và tài để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp, học viên lớp học phát huy tinh thần gưỡng mẫu, sáng tạo, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Bộ Công an và của Học viện Chính trị Công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học đề ra.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, trân trọng sự quan tâm hợp tác của Học viện Chính trị Công an nhân dân đối với đơn vị; đồng thời, Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, khoa, phòng tạo mọi điều kiện để các đồng chí học viên tham gia lớp học đầy đủ, theo chương trình, kế hoạch học tập đề ra. Đồng chí khẳng định Trường Đại học An ninh nhân dân sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu và phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân trong công tác quản lý học viên theo quy định, góp phần tổ chức thành công khóa học. Đồng chí Hiệu trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Học viện Chính trị Công an nhân dân, Công an các đơn vị địa phương với Trường Đại học An ninh trong thời gian tới.

Đồng chí Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân ghi sổ cảm tưởng tại Nhà truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân

Đoàn đại biểu tham dự Lễ khai giảng cùng toàn thể học viên khóa học chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân

 

Phùng Như

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website