Khai giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị

Ngày 14/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ khai giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị Khóa 4 - Năm 2019. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng 79 đồng chí học viên khóa học là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đang công tác tại các đơn vị địa phương trên toàn quốc.

Chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương Đảng và Bộ Công an ban hành với mục đích: Trang bị, bổ sung và cập nhật những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng; khoa học lãnh đạo quản lý và những vấn đề về quốc phòng - an ninh; củng cố lập trường tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên được tham dự lớp học và khẳng định khóa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị, góp phần nâng cao trình độ, chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo, chỉ huy cho công an các đơn vị, địa phương. Quá trình học tập, học viên sẽ được bổ sung, cập nhật, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị theo chuẩn chương trình đào tạo của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là về khoa học quản lý Nhà nước, khoa học lãnh đạo. Đây cũng là cơ hội để các đồng chí học viên rèn luyện, phẩm chất, tư cách người công an cách mạng, kịp thời bổ sung lý luận, nghiệp vụ trước những vấn đề mới thực tiễn của đất nước, của ngành đang đặt ra hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu công tác trong tình hình mới.  

Khóa học có thời gian đào tạo là 05 tháng gồm 19 môn học và chuyên đề ngoại khóa, tham gia giảng dạy cho khóa học là các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao, kinh nghiệm sư phạm và uy tín trong và ngoài lực lượng CAND; kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị có giá trị sử dụng trong toàn hệ thống chính trị.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website