Học viện Chính trị CAND khai giảng Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khoá I
Theo Đại tá, TS Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, đây là khóa đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị đầu tiên do Học viện Chính trị CAND tổ chức nhằm trang bị, bổ sung và cập nhật những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng công sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng hiện nay; nâng cao năng lực vận dụng kiến thức đã học để phân tích, nhận định, đánh giá các vấn đề chính trị - xã hội, nâng cao năng lực tư duy khoa học và năng lực lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
 
Chương trình đào tạo cơ bản được cấu trúc thành 3 khối kiến thức gồm: Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng; công tác xây dựng Đảng hiện nay và Khoa học lãnh đạo, quản lí.
 
Với tổng thời gian của khóa học là 18 tháng gồm 15 môn học, học viên sẽ phải hoàn thành 13 bài thi, kiểm tra; viết 1 tiểu luận và kỳ thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn cuối khóa học.
 
Để đảm bảo chất lượng cho Khóa học, ngoài các giảng viên hữu cơ của Học viện Chính trị CAND, nhà trường dự kiến sẽ mời các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao; các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân và CAND; các nhà giáo - nhà khoa học của Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí tuyên truyền và Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng tham gia giảng dạy.
 
Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh: Học viên tham gia khóa học này đều là những cán bộ có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ; hầu hết các đồng chí đều giữ các chức danh lãnh đạo, chỉ huy có vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để các đồng chí tiếp thu, nâng cao và hoàn thiện kiến thức cao cấp theo quy định.
 
Tuy nhiên, với khối lượng lớn kiến thức, được thực hiện dưới hình thức đào tạo không tập trung; vừa học tập, vừa phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do cơ quan giao... chắc chắn sẽ nảy sinh những khó khăn nhất định. Do vậy, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ các học viên, giúp các học viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nội dung chương trình của khóa học.
Theo Báo CAND
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website