Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý cần khơi dậy, quy tụ và phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế.

Ngày 15/3, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Ban chỉ đạo.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tham dự.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI,  Tiền Giang đã phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, kiện toàn; kinh tế tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư thông thoáng, chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt; chính trị xã hội ổn định; tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố; tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -1
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. 
Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Các đại biểu dự hội nghị . 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trao Bằng khen tặng 23 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Tỉnh Tiền Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương. Nhận thức và trách nhiệm của từng cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo, nhất là trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Khóa XII, Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tiền Giang đã kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Tiền Giang đạt khá cao, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức trung bình của cả nước, tạo cơ sở tăng cường sức mạnh tổng hợp, tiềm lực bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Tiền Giang đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng phát triển văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân nhân đi đôi với chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, củng cố thế trận lòng dân. Các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh ủy Tiền Giang đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm, cần có giải pháp cụ thể tạo chuyến biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW, xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng đề nghị địa phương tập trung các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh các khu, cụm công nghiệp; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử, văn hóa sông nước, miệt vườn, văn hóa các dân tộc; củng cố, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh nội sinh trong bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế -0
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý cần khơi dậy, quy tụ và phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tinh ngày càng vững chắc.

Tiền Giang cần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có sức chiến đấu cao, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, thực hiện thắng lợi Đề án số 06, góp phần đẩy nhanh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

“Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Quân ủy Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trọng tâm là đề xuất các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức; đưa đất nước phát triển hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

 

Nguồn Báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website