Xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đó là khẳng định của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) ngày 3/8.

Thời gian qua, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các Ban đảng hoàn thiện nội dung Đề án “Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố”; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tham gia ý kiến vào các dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới…

Bên cạnh đó, tham mưu ban hành 12 kế hoạch, 7 hướng dẫn, 6 báo cáo chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tuyên truyền trong CAND. Tham mưu, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; kịp thời đề xuất khen thưởng, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các cập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Công tác quần chúng, văn hóa, văn nghệ, thư viện, thể dục, thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật… tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu ý kiến, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác đảng trong CAND; công tác chính trị, tư tưởng. Đồng thời, tập trung làm rõ các nội dung về giải pháp hoàn thiện công trình, quy định; cải cách về trình tự, thủ tục, hồ sơ trong công tác thi đua khen thưởng; việc thẩm định kết quả, thành tích trong báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể tại hồ sơ khen thưởng…


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Làm rõ mô hình hoạt động của các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn); giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác quần chúng trong CAND. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, thành tích của thể dục, thể thao CAND trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương những kết quả, thành tích Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã đạt được từ đầu năm 2022 đến nay. Khẳng định, công tác xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an và Cục Truyền thông CAND và các đơn vị liên quan, nhằm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã đề ra, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đơn vị tiếp tục bám sát, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản luật, nghị định, thông tư, quy chế, hướng dẫn…; chủ động tổ chức tổng kết, trao giải các cuộc thi, trại sáng tác đã triển khai; nghiên cứu, đề xuất Bộ Công an ban hành thông tư quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và các hoạt động thể dục, thể thao trong CAND.

Đồng thời, hoàn thành tổ chức tập huấn điều lệnh, bắn súng cho lãnh đạo cấp Cục và tương đương; đề xuất Bộ ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi bắn súng, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu nhân kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

 

Nguồn Báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website