Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Chính trị Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 09/10/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Chính trị Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc trọng thể. Tham dự Đại hội có đồng chí Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; các đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ các đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - hậu cần CAND, Cao đẳng An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hội Phụ nữ Xã Tiên Dược và Chi hội Phụ nữ thôn Lương Châu nơi đơn vị đóng quân.

Về phía Học viện chính trị CAND có đồng chí Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Đoàn Thanh niên, Công đoàn Học viện và 100 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên phụ nữ của Học viện Chính trị CAND.

Đồng chí Trung tướng PGS,TS Trần Vi Dân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận những cố gắng của Hội Phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2016 -2021 và tin tưởng Hội Phụ nữ sẽ có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội phụ nữ Học viện Chính trị CAND đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào thi đua của Đảng, của Ngành, của Hội phụ nữ cấp trên và của Học viện. Cụ thể là: Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ ơng, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2017 - 2021 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 03/CT-BCA về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.  Triển khai thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giáo dục hội viên nhận thức sâu sắc và rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Đồng chí Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ bộ Công an phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần “Chủ động - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện đã tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện Chính trị CAND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý Đề cương báo cáo trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Đồng chí Trung tá Ngô Thị Khánh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Chính trị CAND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đọc báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 09 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện chính trị Công an nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Chính trị Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Học viện Chính trị CAND, phát huy truyền thống phụ nữ CAND, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Hội Phụ nữ các Học viện, trường CAND phía Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội

HỘI PHỤ NỮ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website