Khai giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị dành cho học viên hệ đại học chính quy khóa D4

Ngày 20/9/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị dành cho học viên hệ đại học chính quy khóa D4 (niên khóa 2017 - 2021). Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự và chủ trì buổi Lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và 59 học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Học viện Chính trị CAND tổ chức lớp hoàn thiện kiến thức Trung cấp lý luận chính trị dành cho học viên hệ đại học chính quy Khóa D4 nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy các Học viện, Nhà trường CAND khi tốt nghiệp đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị, đồng thời giúp học viên được trang bị bổ sung và hoàn thiện kiến thức về lý luận chính trị đạt trình độ trung cấp theo khung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; trên cơ sở đó, giúp học viên củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, trang bị cho học viên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong công tác của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị của cán bộ, chiến sỹ CAND, tạo hành trang vững chắc cho các đồng chí sau khi tốt nghiệp, về nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Để đạt được các mục tiêu trên, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu học viên tham gia khóa học cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, điều lệnh Công an nhân dân, biết vận dụng sáng tạo kiến thức, gắn học đi đôi với hành, hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học.

Sau buổi lễ khai giảng, học viên khóa bồi dưỡng sẽ bắt đầu học tập từ ngày 21/9/2021 và kéo dài đến hết tháng 10/2021. 

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng lớp học

 

HỒNG NGỌC

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website