Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ và triển khai chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

          Ngày 25/6, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ và triển khai chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS. TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương;  Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an; Đại tá, TS Đặng Việt Xô, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an;  Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công an;  đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân và toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị

          Từ năm 2015 đến nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiên cứu 75 đề tài khoa học, chuyên đề lý luận các cấp, trong đó có 5 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 26 đề tài khoa học cấp Bộ, 31 đề tài khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật; 12 chuyên đề lý luận. Các đề tài, chuyên đề lý luận tập trung nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản, liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng Công an nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

          Học viện cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hàng trăm Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học có ý nghĩa quan trọng, đã nghiên cứu, xây dựng trên 350 đầu giáo trình, tài liệu phục vụ công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học các hệ học, các bậc học; xuất bản trên 60 số Tạp chí lý luận chính trị Công an nhân dân định kỳ hàng tháng với gần 1.000 bài viết, trong đó có hàng trăm bài viết, bài phỏng vấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          Từ kết quả nghiên cứu các công trình, đề tài khoa học, các cuộc hội thảo tọa đàm đã cung cấp các luận cứ khoa học quan trọng, phục vụ việc xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học; tư vấn, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những vấn đề quan trọng, mang tầm chiến lược liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng các chiến lược tổng thể về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trong đó ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Học viện trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua, đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Học viện trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ cần khắc phục. Các đại biểu cũng đã gợi mở một số vấn đề lý luận, chủ đề nghiên cứu về bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người và xây dựng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần được Học viện quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành đánh giá cao các kết quả mà Học viện đã đạt được; đồng thời, trân trọng đề nghị Học viện cần tiếp tục xem công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ là mục tiêu mũi nhọn với các định hướng trọng tâm chiến lược, bám sát vào nhiệm vụ của ngành Công an; đẩy mạnh phối hợp với các trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ, ngang tầm nhiệm vụ; tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học và đặc biệt là ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trước những thách thức của tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cảm ơn những ý kiến góp ý, định hướng của các đại biểu và sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Học viện khẳng định: Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những công tác trọng tâm của Học viện, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các cán bộ, giảng viên cần tiếp tục tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với tinh thần, thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, cầu thị. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn đến đơn vị chức năng của Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học đã đồng hành, phối hợp với Học viện trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ suốt thời gian qua và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hơn nữa trong giai đoạn tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách, Hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị

TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học Chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị

Thượng tá, TS Lê Thanh Hoài, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân, báo cáo tổng kết kết quả công tác khoa học và công nghệ của Học viện

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website