Học viện Chính trị Công an nhân dân họp triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trong Học viện Chính trị CAND” năm 2021

Ngày 05/10/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trong Học viện Chính trị Công an nhân dân” năm 2021. Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi dự, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Chủ đề cuộc thi viết năm nay là: "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong dựng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". Theo Kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ đầu tháng 10/2021 và tổng kết, trao giải vào ngày 09/11/2021. Để cuộc thi được triển khai hiệu quả và lan tỏa trong toàn Học viện, các đại biểu tham dự đã phân tích mục đích, ý nghĩa của cuộc thi cũng như tập trung thảo luận các nội dung chính trong Kế hoạch tổ chức cuộc thi như: Đối tượng tham gia dự thi, thể lệ cuộc thi, các câu hỏi thi, gợi ý đáp án, thời gian thi, cơ cấu giải thưởng và cách tiến hành tổ chức chấm thi, xếp giải...

Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi đã nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức cuộc thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các đơn vị chức năng có liên quan. Theo đó các đơn vị có đại diện là thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp cùng với các đơn vị khác thuộc Học viện tổ chức phổ biến, quán triệt, phát động cán bộ, giảng viên, học viện, công nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, làm bài dự thi đảm bảo yêu cầu về chất lượng với tinh thần hiệu quả cao nhất, nộp bài đúng thời gian quy định. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cỗ vũ cuộc thi trên Website Học viện và qua pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong Học viện Chính trị Công an nhân dân" năm 2021 được Học viện tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2021) và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp mỗi cán bộ, giảng viên, học viên công nhân viên học viện hiểu rõ hơn về vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quan điểm được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi làm việc

Lê Tùng Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website