Đảng bộ Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW

Ngày 14/12/2022, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) trang trọng tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị) và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương). Đồng thời Hội nghị đã nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai đề án trung tâm của Học viện và các đề án thành phần nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương trong Đảng ủy Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện; trưởng các đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; thành viên các Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Ban Giúp việc đề án trung tâm và các Đề án thành phần về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong Đảng ủy Học viện Chính trị CAND. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Dương Xuân Hiệp, Trưởng phòng Chính trị đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW và ý kiến kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí đã báo cáo nhanh tiến độ của 09 Đề án thành phần và Đề án trung tâm về Xây dựng và phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm xây dựng phát triển Học viện Chính trị CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và các đơn vị được giao chủ trì các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị phát biểu ý kiến. Các ý kiến đã trình bày ngắn gọn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các đề án thành phần; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện để triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận, biểu dương kết quả triển khai thực hiện các đề án do các đơn vị trong Học viện tham mưu thực hiện. Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, đồng chí đề nghị các đơn vị, nhất là các đơn vị chủ trì phải chủ động hơn, tích cực hơn nữa trong tham mưu, triển khai thực hiện. Đồng thời khẩn trương chỉnh sửa lại dự thảo các đề án, xin ý kiến Đảng ủy Học viện để hoàn thiện gửi Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với toàn lực lượng Công an nhân dân, trong toàn nhiệm kỳ Đại hội; có ý nghĩa đối với từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên chứ không còn là việc của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị; do đó cần được triển khai đến cấp chi bộ và từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện cần tiếp tục nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về Nghị quyết số 12 để triển khai một cách quyết liệt hơn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí đại biểu phát biểu tại Hội nghị

HƯƠNG DIỆU

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website