Học viện Chính trị Công an nhân dân bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu năm 2022”

Ngày 18/8/2022 Cục Đào tạo có Công văn số 2623/X02-P3 về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022. Về bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu năm 2022” thực hiện theo Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”. Đối tượng đề cử là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thong, giáo dục thường xuyên, giáo dục đaị học, trường cao đẳng sư phạm, truờng chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm cơ sở công lập và ngoài công lập. Số lượng đề cử: 01 nhà giáo

Tiêu chuẩn đề cử: các đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm chủ động sáng tạo, linh hoạt  trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu qủa trong đơn vị, có sức lan toả tại địa phương và trong toàn ngành.

Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của các nhà giáo trong năm 2022, Học viện lựa chọn, đề cử 03 đồng chí tiêu biểu, cụ thể: Đồng chí Thượng tá Lê Đình Hùng, sinh năm 1978, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng chí Trung tá Nguyễn Tuyết Lan, sinh năm 1973, Trưởng khoa Khoa học xã hội nhân văn và tâm lý; Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Phương Thuỷ, sinh năm 1970, Phó Trưởng khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Để đảm bảo số lượng đề cử theo quy định, Học viện sẽ tổ chức bình xét, suy tôn 01 đồng chí xuất sắc, tiêu biểu để báo cáo Hội đồng thi đua – khen thưởng Bộ Công an đảm bảo số lượng theo quy định.

 

Thu Huệ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website