HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHẢO THÍ, KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN, NĂM HỌC 2021 – 2022

Sáng ngày 12/8/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng trong CAND năm học 2021-2022 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng của các học viện, trường CAND, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng của công tác trên trong thời gian tới. 

Đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục Kiểm định chất lượng, Bộ Lao động thương binh và xã hội; đại diện lãnh đạo các Học viện, trường CAND; lãnh đạo, cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc các học viện, trường CAND. Đoàn Học viện Chính trị CAND tham dự Hội nghị đồng chí Thiếu tướng TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ thuộc Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong CAND năm học 2021-2022. Trên cơ sở Báo cáo, đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND đã phát biểu tham luận tập trung về một số nội dung: những khó khăn vướng mắc trong hoạt động khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là công tác tự đánh giá, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, công tác lấy phiếu phản hồi, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài, công tác chuẩn bị cho triển khai đánh giá chương trình đào tạo, thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng tại các học viện, trường CAND...trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo đã nhấn mạnh: Cục Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sớm ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trên. Đồng thời, đề nghị các học viện, trường CAND cần tập trung đánh giá đúng thực trạng của đơn vị mình để có kế hoạch, định hướng cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin góp nâng cao chất lượng công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo của Bộ Công an nói chung và các trường CAND nói riêng.

Đồng chí Thiếu tướng TS. Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

 

                                                                     Nguyễn Thị Mai


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website