Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022, triển khai chương trình công tác năm học 2022 - 2023

Ngày 04/8/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022, triển khai chương trình công tác năm học 2022 - 2023, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên thuộc Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

Nhằm rà soát, tổng kết toàn bộ các mặt công tác của đơn vị, từ ngày 02/8 đến 03/8/2022, Học viện đã tổ chức các Hội nghị chuyên đề trên nhiều mặt công tác: giáo dục, đào tạo, quản lý, giáo dục học viên; công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học, lưu trữ thư viện; công tác chính trị, công tác quần chúng, xây dựng lực lượng và công tác tài chính, hậu cần đảm bảo… để đánh giá chi tiết những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Tổng kết kết quả công tác năm học 2021-2022, Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các mặt công tác của Học viện, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Học viện đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm học, cụ thể:

Về công tác giáo dục, đào tạo: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, không thể tập trung học tập trực tiếp nên Học viện đã tổ chức ban hành và triển khai giảng dạy, học tập theo Quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến; tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường tương tác, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, gắn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung tiêu chuẩn của Bộ Công an; đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giảng dạy khoa học đối với các học viên hệ chính quy tuyển mới, hệ cử nhân chính trị văn bằng 2, hệ sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao… theo chỉ tiêu được giao; thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của người học, công an các đơn vị địa phương về công tác giáo dục, đào tạo của Học viện và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc, có hàm lượng tri thức khoa học cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Công tác quản lý học viên, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, thực chất; không có tiêu cực, được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, bám sát tình hình nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện lý luận, đặc biệt đã hướng tới xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục, trung tâm nghiên cứu lý luận tin cậy của Đảng và Bộ Công an. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ những vấn đề cụ thể trong việc hoạch định chủ trương, biện pháp, hoàn thiện thể chế, cơ chế, pháp luật, được lãnh đạo Bộ và các đơn vị, chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Học viện đã hoàn thành nghiên cứu, báo cáo Hội đồng nghiệm thu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học lớn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận công tác Công an. 

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Học viện, đồng thời động viên cán bộ, giảng viên, học viên tích cực thi đua dạy tốt, học tốt; khơi dậy, động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên nhất là đội ngũ cán bộ trẻ hăng say, nghiên cứu, cống hiến tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện. Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp, pháp chế, đối ngoại, cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ và công tác hậu cần có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện trong năm học 2021 - 2022, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đồng ý với báo cáo và các ý kiến tham luận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong năm học vừa qua. Đồng chí Giám đốc Học viện chỉ đạo, trong năm học mới, Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, hướng dẫn trong công tác giáo dục, đào tạo đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng nhà trường văn hóa, mẫu mực, nề nếp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo ở Học viện góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII “xây dựng Học viện Chính trị CAND thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu của Bộ về công tác Đảng, công tác Chính trị, trung tâm nghiên cứu phát triển lý luận chính trị có chất lượng của lực lượng CAND”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành xây dựng Đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy CAND; nghiên cứu, xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu của học viên  các hệ đào tạo chính quy nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác thực tiễn sau khi ra trường; tổ chức đào tạo Cao cấp, trung cấp lý luận chính trị theo kế hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành những chuyên gia yêu ngành, yêu nghề, có trình độ chuyên môn giỏi.

Đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực giúp việc của Tiểu ban Lý luận về xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND trong công tác tham mưu, tư vấn với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong đó tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các mặt công tác của lực lượng CAND nói chung và công tác giáo dục, đào tạo của Học viện nói riêng; tổ chức tốt công tác xuất bản Tạp chí khoa học chính trị; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác Công an trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thư viện, trong đó đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị làm công tác thư viện trong và ngoài lực lượng CAND; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về nghiệp vụ thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo nghiêm túc, chính quy, kỷ cương, kỷ luật. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy theo hướng chủ động, chuyên sâu; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác. Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Học viện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu từng cá nhân cần cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2022 - 2023 thành chương trình, kế hoạch công tác của mình, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện đã tặng Giấy khen của đồng chí Giám đốc Học viện cho CBCS đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển tại kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới vào Học viện năm 2022.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website