Văn phòng Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm học

Chiều ngày 17/8/2022, Văn phòng Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm học 2022 – 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Trung tá Hoàng Huy Thành, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Học viện đồng chủ trì Hội nghị. Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Văn phòng Học viện.

Hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo chương trình công tác trọng tâm và lịch công tác năm học 2022-2023 của Văn phòng. Dưới sự điều hành của đồng chí chủ trì cuộc họp, các đồng chí dự họp đã phát biểu ý kiến: bám sát chức năng nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và trên cơ sở thẳng thắn, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Văn phòng trong năm học mới và thời gian tới. Trong đó, các ý kiến đã nêu cần phải đổi mới công tác tham mưu gắn với phân công lãnh đạo, cán bộ theo dõi, các địa bàn, lĩnh vực; thực hiện đầy đủ, triệt để chức năng nhiệm vụ, nhất là trong việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường việc phối hợp với các đơn vị và cơ quan cấp trên các hoạt động.

Đồng chí Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Huy Thành, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Học viện trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, cá nhân mỗi đồng chí cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nghiên cứu sâu, kỹ, nắm chắc các nội dung chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, văn bản để kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện triển khai hiệu quả các mặt công tác trong Học viện; không ngừng rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, phương pháp và tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên mỗi cương vị được tổ chức giao; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể: (1) Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn được giao; tiếp tục phối hợp K8 tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trong Học viện, đặc biệt sớm triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng mạng LAN và ứng dụng phần mềm vào phục vụ các hoạt động chung của Học viện; (2) Công tác pháp chế cần xây dựng hệ thống văn bản, tham mưu, rà soát, bổ sung, sửa đổi những văn bản không còn phù hợp, nâng cao năng lực nghiên cứu, đối chiếu, so sánh, tránh tình trạng trồng chéo giữa các văn bản; (3) Tiếp tục học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; (4) Đề xuất Ban Giám đốc tăng cường cán bộ cho các mặt công tác của Văn phòng, nâng cao năng lực điều hành công việc cho cán bộ, rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn các tổ chức Đội thuộc Văn phòng.

Phát biểu, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Hoàng Huy Thành, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Học viện tiếp thu, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tán thành nhiều nội dung, kế hoạch quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023. Với tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao, tập thể cán bộ, chiến sĩ văn phòng tin tưởng kết quả năm học 2022 -2023 sẽ đạt kết quả cao hơn nữa.

Các đồng chí đại biểu tham luận tại Hội nghị

Nguyễn Lũy

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website