Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), 09 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (01/3/2014-01/3/2023).

Ngày 01/3/2023 Học viện Chính trị Công an nhân dân(CAND) trang trọng tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), 75 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), 09 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND (01/3/2014 - 01/3/2023)

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi gặp mặt. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bô, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Học viện cùng các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ

Trình bày diễn văn kỷ niệm đồng chí Đại tá, TS. Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt những năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mặc dù bận trăm công nghìn việc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt. Ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối

trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Trải qua hơn 78 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022), những điều Bác dạy về tư cách người công an cách mệnh vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Ở từng giai đoạn cách mạng, 6 điều Bác Hồ dạy trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng Công an nhân dân. Có thể khẳng định rằng, ở đâu và khi nào mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an quán triệt, rèn luyện và chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó an ninh, trật tự được đảm bảo, Công an nhân dân được tin yêu, Đảng, Chính phủ tin cậy. Lực lượng Công an nhân dân đã học tập thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, luôn luôn vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

          Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong lịch sử 75 năm hình thành và phát triển, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển lớn mạnh không ngừng. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ then chốt, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

          Chín năm trước, ngày 01/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Chính trị CAND trực thuộc Bộ Công an. 9 năm, một chặng đường tuy chưa dài nhưng đã ghi dấu nhiều cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện trên con đường xây dựng và phát triển của mình. Buổi gặp mặt hôm nay là dịp toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viện ôn lại những kết quả, thành tích mà Học viện đã đạt được, cũng như xác định phương hướng phát triển trong thời gian tới. Chín năm qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và giáo dục đào tạo của lực lượng CAND nói chung và hoạt động của Học viện Chính trị Công an nhân dẫn nói riêng. Tuy nhiên, với tinh thần thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và “Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sơ kết đợt 1, giai đoạn thi đua thứ nhất Phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND, 75 năm Ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 10 năm Ngày công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính trị CAND

Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện trình bày diễn văn kỷ niệm

          Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của thầy và trò Học viện, trong 9 năm qua có nhiều tập thể, cá nhân của Học viện đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Trong đó, 08 năm Học viện được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, Chủ tịch nước tặng 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 12 Bằng khen của Bộ Công an, 01 Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 19 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng”, nhiều lượt tập thể, cá nhân của Học viện được tặng thưởng Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện Chính trị CAND luôn ý thức được nhiệm vụ hết sức quan trọng, vinh dự cũng như trách nhiệm của đơn vị trong tình hình hiện nay và thấy được tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ đối với sự phát triển của Học viện và những năm tiếp theo. Học viện luôn coi hình mẫu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là hình mẫu lý tưởng để phát triển và hướng tới. Học viện Chính trị CAND quyết tâm phấn đấu, xây dựng đơn vị trong thời gian tới thực sự trở thành: Cơ sở giáo dục, đào tạo Đại học, sau Đại học; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong CAND; bồi dưỡng chức danh trong cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp; Trung tâm nghiên cứu, tổng kết lý luận chính trị CAND. Với mục tiêu đó, Học viện xác định triết lý giáo dục và khẩu hiệu hành động là “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo. Thầy, trò Học viện Chính trị CAND sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng Học viện phát triển. Trong chặng đường đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm; sự quan tâm đặc biệt và nhiều hơn nữa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng để ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho Học viện; mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, đồng hành, cộng tác phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển Học viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

 

Đậu Tú

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website