Công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện về tổ chức của Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân

Sáng ngày 07/02/2023, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện về tổ chức của Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí chuyên gia cấp cao, nhà khoa học, thành viên các Hội đồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và các biên tập viên.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đã công bố các Quyết định về việc: thành lập Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí; Hội đồng Biên tập Tạp chí; bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí; chỉ định Thư ký Tòa soạn và Biên tập viên Tạp chí.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe công bố Quy định về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn xác định và quan tâm xây dựng, phát triển Tạp chí Lý luận Chính trị Công an nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn lực lượng đang tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc Giám đốc Học viện ký ban hành các Quyết định về tổ chức của Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân thể hiện rõ sự quan tâm và kỳ vọng của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện đối với sự phát triển của Tạp chí. Vì vậy, trên cơ sở tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí và triển khai các Quyết định trên, đề nghị các Hội đồng, đội ngũ biên tập viên tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng, phát triển Tạp chí trở thành một diễn đàn thực sự uy tín, nghiên cứu, trao đổi học thuật, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học; là diễn đàn tri thức, giáo dục... về lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng, của ngành Công an, góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an và những vấn đề thực tiễn chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Để thực hiện được yêu cầu trên, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu Tạp chí cần xác định và xây dựng lộ trình phát triển cụ thể, tăng cường sự hợp tác với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn.

Thay mặt Hội đồng Biên tập, đồng chí Thượng tá, TS Lê Thanh Hoài, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Tổng Biên tập Tạp chí đã cám ơn Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã dành sự quan tâm, tin tưởng và phân công giữ trọng trách quan trọng này; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo. Trên cương vị công tác mới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

  

 

Phòng 5

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website