Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hệ thống tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến phát biểu sâu sắc, nhiệt tình, trách nhiệm tập trung chủ yếu vào các vấn đề: phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai công tác xây dựng, biên soạn tài liệu tham khảo của Học viện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện danh mục và đề xuất bổ sung, chỉnh lý hệ thống tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất các giải pháp, sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hệ thống tài liệu tham khảo…

Đồng chí, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện có phần đóng góp rất lớn của kết quả biên soạn giáo trình, hệ thống tài liệu tham khảo. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị chức năng của Học viện cần tập trung làm rõ, phân loại hệ thống tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo mở rộng, tài liệu tham khảo bắt buộc gắn với từng chuyên ngành đào tạo.Các khoa, bộ môn phối hợp chia sẻ thông tin, tài liệu nhằm bổ sung nguồn tài liệu chất lượng cho hệ thống danh mục tài liệu; chủ động xây dựng kế hoạch biên soạn, đồng bộ giáo trình và tài liệu tham khảo theo hướng khoa học, cập nhật nội dung sát với chương trình đào tạo; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng hệ thống tài liệu tham khảo. Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng hệ thống tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng, Viện nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng, Viện nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Quyền Trưởng Phòng, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Quyền Trưởng Phòng, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Đại úy Lê Tất Thành, Phó Trưởng bộ môn, Bộ môn Tin học Ngoại ngữ phát biểu Hội thảo
Đồng chí Đại úy Lê Tất Thành, Phó Trưởng bộ môn, Bộ môn Tin học Ngoại ngữ phát biểu Hội thảo
Đồng chí Trung tá Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trung tá Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện phát biểu tại Hội thảo
Các đại biểu tại Hội thảo
Các đại biểu tại Hội thảo

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website