Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc, kết thúc thành công kỳ Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới. Thành công của Đại hội đang được kỳ vọng sẽ mở ra những trang mới cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Đặt nền móng để Việt Nam cất cánh

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp!”. Tại cuộc họp báo với đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh: “Tôi được dự nhiều Đại hội, Đại hội này là Đại hội thành công một cách thực sự cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc và kết quả cuối cùng là Đại hội thông qua Nghị quyết”.

Trước hết, thành công của Đại hội thể hiện ở những quyết sách mà Đại hội thông qua đã phản ánh sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng đối với sự phát triển và phồn vinh của đất nước. Khác với các đại hội thường kỳ, Đại hội XIII của Đảng không chỉ định hướng phát triển cho 5 năm tới, mà còn vạch ra tầm nhìn chiến lược cho đất nước trong cho 10 năm, 20 năm, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Những đường lối, chiến lược, quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ đặt nền móng, tạo cơ sở để Việt Nam cất cánh, phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện các mục tiêu đã nêu, trên cơ sở bám sát thực tiễn, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, Đại hội đã cụ thể hóa 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021- 2030. Nghị quyết Đại hội cũng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thành công của Đại hội còn thể hiện ở việc Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Các đại biểu tham dự Đại hội đều có tinh thần trách nhiệm, chọn lựa những người tái cử cũng như người mới tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần này đều là những người xứng đáng.

Có thể nói, đây là một khóa nền tảng, khóa mở đầu cho giai đoạn khát khao phát triển của dân tộc, giai đoạn phát triển đặc biệt của nước ta. Chính nhờ công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ càng, công tác bầu cử được tiến hành nhanh chóng, bầu xong trong một lần và có sự thống nhất cao. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến họp cả ngày để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thứ nhưng chỉ trong một buổi đã hoàn thành kế hoạch. Điều đó khẳng định sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng cao trong Đảng.

Khơi dậy niềm tin vào tương lai hùng cường của dân tộc

Thành công của Đại hội XIII đang khơi dậy niềm tin vào tương lai phát triển xán lạn của đất nước. Vấn đề còn lại là phải nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân”.

Đi vào thực tế, định hướng lớn đó sẽ được cụ thể hóa qua việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mà Đại hội XIII đã thông qua. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm sao thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa ngăn dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Liên quan đến vấn đề này, nhiệm vụ sắp tới là cần tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập.

Một trong những vấn đề quan trọng mà nhân dân rất quan tâm là phòng, chống tham nhũng. Đấu tranh với nguy cơ này, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi Đại hội bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rõ công tác này “không ngừng, không nghỉ, không vùng cấm, dù người đó là ai”. Vấn đề tiếp theo là cần xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những gì sai sót, khiếm khuyết, sai lầm cần phải được sửa chữa, thanh lọc để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Thành công của Đại hội XIII và việc Nghị quyết Đại hội được thông qua đã gửi đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như bạn bè quốc tế một thông điệp: Việt Nam vững bước trên con đường đã lựa chọn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Thử thách còn nhiều nhưng khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân gắn kết một lòng, chúng ta sẽ vượt qua tất cả trở ngại để thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra, đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Nguồn Báo ANTĐ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website