Đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống Việt Nam

Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William Lynn nhấn mạnh: “Không gian mạng là một lãnh thổ quan trọng ngang hàng các lãnh thổ khác trong chiến tranh như trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian”.

Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc diễn ra ngày 06-6-2017 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Quang Tự Do khẳng định: “Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực, tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm chứng gây nên tác động xấu trong xã hội”. Cùng quan điểm này, tác giả Đỗ Đình Tấn trong cuốn sách Báo chí và mạng xã hội cũng cho rằng: “Mạng xã hội như một tấm huy chương và tính chất hai mặt của công cụ này hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng nó”.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... Đáng chú ý, lực lượng Công an nhân dân đã phát hiện dấu hiệu các thế lực thù địch và bọn tội phạm đã và đang tiến hành những chiến dịch tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước có cường độ cao, biên độ rộng và trong khoảng thời gian dài.

Thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là: (1) Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng. (2) Đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. (3) Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Thời gian qua, Công an nhân dân đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này cũng còn những hạn chế, chúng ta chưa ngăn chặn được triệt để các trang mạng thường xuyên cung cấp, tuyên truyền thông tin xấu, độc, dẫn đến tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...

Để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội.

Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, yêu cầu cần thiết đặt ra là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với mạng xã hội. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân cần chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý mạng làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước. Các văn bản quy phạm pháp luật này phải vừa mang tính định hướng nội dung thông tin cho người dùng Internet, vừa có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với những hành vi cố ý vi phạm, sử dụng mạng xã hội để tiến hành các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để thống nhất chỉ đạo, xác định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi sai phạm, đặc biệt cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan làm cơ sở cho công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm của các loại đối tượng trước pháp luật.

Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh ngăn chặn. Theo đó, công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...

Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, công tác, thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng này (có thể là tên thật hoặc nickname, bút danh); khai thác thông tin trên các trang web, blog, diễn đàn để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý, viết bài và đề xuất biện pháp xử lý.

Ba là, chủ động ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng xã hội được các thế lực thù địch sử dụng vào hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Để làm được điều đó, cần tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Đồng thời, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để. Đặc biệt, phải phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng “tường lửa” để ngăn chặn; chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc làm nghẽn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Theo đó, Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng thù địch, phần tử xấu trên mạng xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đấu tranh phản bác, lực lượng Công an nhân dân cần phải đa dạng hóa hoạt động đấu tranh phản bác trên mạng xã hội theo hướng: Tính toán thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền phản bác, định hướng dư luận hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại” được đối tượng sử dụng; mở rộng đội ngũ cộng tác viên có khả năng đưa tin, viết bài; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác; thường xuyên tổ chức các buổi “nói chuyện cảnh giác” hoặc chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh phản bác...

Năm là, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc đấu tranh, xử lý đối tượng khi cần thiết. Để làm tốt việc này, lực lượng Công an nhân dân phải chú ý thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phản ánh hành vi phạm tội của đối tượng, phong tỏa thông tin... nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, xét xử đối tượng trước pháp luật. Bên cạnh đó, cần cân nhắc thận trọng việc lựa chọn thời điểm tiến hành, tội danh áp dụng, không để tạo ra những sơ hở, thiếu sót cho các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, tạo cớ can thiệp vào quá trình điều tra, xử lý đối tượng. Khi cần thiết, phải công khai vạch trần bản chất, hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng và biện pháp xử lý của lực lượng chức năng để hướng dư luận đồng tình, ủng hộ.

Không gian mạng là “lõi” của thế giới kết nối. Thế giới kết nối làm con người gần nhau hơn, hưởng lợi và chấp nhận thách thức nhiều hơn. Tận dụng tốt mọi cơ hội, thế giới kết nối sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội cũng như nên hòa bình trên phạm vi toàn cầu; ngược lại, nếu không giải quyết tốt các thách thức sẽ dẫn đến thảm họa khó lường. Nhận định đó là rất đúng và trúng với những gì đang diễn ra trên mạng xã hội. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội tiếp tục là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an nhân dân cả trong hiện tại và tương lai. Việc thực hiện tốt những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Trần Mạnh Hùng – Nguyễn Văn Ngọc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website