• Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

  Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XII”…

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân

  Sáng 30-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019). Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 • Nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang

  Âm mưu cơ bản, lâu dài, xuyên suốt và nhất quán của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành các thủ đoạn chống phá tinh vi trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực tư tưởng, lý luận, hướng tới việc xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc mà các thế lực đã và đang ráo riết thực hiện, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, làm cản trở các quá trình kinh tế, xã hội của đất nước. Bởi vậy, việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Xuyên tạc bản chất, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám: Chiêu trò “bổn cũ soạn lại”

  Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng của đất nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử truyền thống dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, vu cáo Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mục tiêu CNXH trước thềm Đại hội Đảng các cấp

  Cứ “đến hẹn lại lên”, nhằm vào thời điểm đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt Nam...

 • Ban Bí thư Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Mấy khía cạnh quan tâm khi đọc lại di chúc Bác Hồ

  Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điều Bác viết trong Di chúc trước lúc vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn còn in đậm trong trí nhớ mỗi người Việt Nam yêu nước, thậm chí có người đã thuộc lòng từng trang, từng đoạn.

 • Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên trong tình hình hiện nay (1)

  Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước và bán đảo Đông Dương. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn luôn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

 • Tuổi trẻ Học viện Chính trị Công an nhân dân dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

  Hằng năm, mỗi dịp Tháng Bảy, người dân Việt Nam lại tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời vì nền độc lập của dân tộc. Tri ân người có công là đạo lý ngàn đời của dân tộc, ngày 27/7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.

 • Tổ chức Phóng viên không biên giới lại diễn trò hề

  Rạng sáng 13-9-2019, tại Berlin - Đức, tổ chức Phóng viên không biên giới lại giở chiêu trò trao giải Tự do báo chí, hạng mục “Ảnh hưởng” cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Vậy đâu là sự thật về tổ chức Phóng viên không biên giới và vì sao lại dựng Phạm Đoan Trang để trao giải?

 • Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 14-6-2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7. Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

 • Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

  Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 • Chiêu trò xuyên tạc Hội nghị Trung ương 10 về phòng, chống tham nhũng

  Những ngày trước, trong và sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII diễn ra, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá, trong đó tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

 • Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh

  Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Với ý chí "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với niềm tin tất thắng. Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, quân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Để cứu vãn tình thế thất bại, bước vào Thu - Đông 1953, thực dân Pháp với sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ đã cho ra đời Kế hoạch Na-va, tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến tranh ở Việt Nam nhằm giành thắng lợi có tính quyết định về quân sự trong vòng 18 tháng.

 • “Thế trận lòng dân” trong chiến thắng Điện Biên Phủ

  Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh phải giải quyết một bài toán lịch sử mới: Làm thế nào để nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân có thể chiến thắng được một đội quân xâm lược nhà nghề, ở một chiến trường rừng núi hết sức phức tạp về địa hình, khí hậu, thời tiết, trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là quân đội nhân dân còn non trẻ, vũ khí trang bị còn ít và thô sơ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website