• Cần có đánh giá khách quan về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

  Ngày 16-12, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch, viết tắt: HRW) công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Mặc dù đã có đánh giá tiến bộ, song tổ chức này tiếp tục có cái nhìn phi lý, quy chụp, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

 • Trị bệnh “vô cảm” trong cán bộ, công chức

  Đầu tiên, phải khẳng định “vô cảm” không phải là bệnh trong y học, nó là căn bệnh xã hội, của cách hành xử, được biểu hiện dưới dạng trơ lì về cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ với mọi sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội xung quanh.

 • Cần có nhận thức đúng đắn về kinh tế tư nhân tại Việt Nam

  Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng là chủ trương, chính sách lớn tạo điều kiện để kinh tế tư nhân (KTTN) phát triển. Vai trò, vị trí của KTTN ngày càng được nhận thức đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn, là động lực phát triển nền kinh tế.

 • Công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

  Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một vấn đề hết sức quan trọng, tất yếu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông có nhiều biến đổi khôn lường, khiến cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trở thành nhiệm vụ khó khăn và thách thức. Chúng ta không chỉ bảo vệ quyền mà còn phải bảo vệ lợi ích của quốc gia, của dân tộc ở trên biển, bao gồm: bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, lợi ích về giao thông hàng hải quốc tế, lợi ích về quốc phòng và an ninh quốc gia, lợi ích trong quan hệ đối ngoại, du lịch biển, đảo... của quốc gia trên các vùng biển theo quy định của luật pháp quốc tế. 

 • Cần tránh khuynh hướng cầu toàn hay nóng vội trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 khóa XII

  Ngày 18-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

 • Hãy chừa lại một con đường để còn quay về với Tổ quốc

  Trong những ngày vừa qua, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn có biệt danh là “Blogger mẹ Nấm”), sau khi đã qua Mỹ, “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có những phát biểu ngông cuồng, sai trái về tự do, dân chủ, nhân quyền, được các Trung tâm truyền thông, các trang mạng xã hội hải ngoại lợi dụng đăng tải, dẫn lại để xuyên tạc tình hình Việt Nam.

 • Lại chiêu trò xuyên tạc, xảo trá

  Luận điệu xuyên tạc hòng bôi nhọ chân dung, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tìm cách hạ bệ hình ảnh của Người trong lòng nhân dân Việt Nam là chiêu bài xảo trá của các thế lực thù địch, song những di sản mà Người để lại có sức sống lâu bền, là những giá trị không thể phủ nhận.

 • Câu trả lời rõ ràng nhất cho những luận điệu lạc lõng

  Năm 2018, tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; kinh tế toàn cầu nói chung phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng. Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế nước ta đã có được những kết quả hết sức tích cực.

 • Những giá trị không thể phủ nhận

  Năm 2018, năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sắp đi qua, đánh dấu những thắng lợi quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

 • “Không học vẫn làm được” - một quan điểm cần phê phán

  Học là quá trình tiếp thu tri thức, rèn luyện trí lực, hình thành năng lực tư duy. Mục đích của việc học là học để biết, học để hiểu, học để làm việc có ích cho xã hội. Vai trò của học tập, nâng cao trình độ đối với công tác cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học để làm gì? Học để sửa chữa tư tưởng... Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng... Học để tin tưởng... Học để hành...” (1).

 • Từ “thùng rỗng kêu to” đến bệnh “tự cao tự đại”

  Dân gian thường nói "thùng rỗng kêu to" để ám chỉ, phê phán những người trình độ hiểu biết, năng lực hạn chế nhưng lại thích khoe khoang, huênh hoang, khoác loác, làm như ta đây hay, giỏi lắm.

 • Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - bài học từ thực tiễn cách mạng Tháng Mười Nga

  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới. “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa lớn và sâu xa như thế” (1).

 • Vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

  C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin luôn đòi hỏi những người cộng sản phải biết vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, truyền thống văn hóa, v.v... của mỗi nước. Như vậy, yêu cầu vận dụng, bổ sung, phát triển là bản chất đặc trưng vốn có, là yêu cầu nội tại của chủ nghĩa Mác.

 • Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự phát triển với tốc độ theo cấp số nhân, từ các yếu tố, như tri thức, tiến bộ kỹ thuật, năng suất lao động, lượng của cải tạo ra cho đến các biến đổi về cấu trúc của nền hành chính - thể chế, quản lý - quản trị. Vì vậy, một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải xây dựng chiến lược để thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó cần chú trọng công tác quản lý ở tầm vĩ mô.

 • Giữ vững tư tưởng chính trị nhằm đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Để đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp, giữ vững tư tưởng chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu cần được xác lập một cách thực sự vững vàng trong từng chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website