• Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

  Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt.

 • Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045

  Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, “đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện,… nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”(1). Kết thúc năm 2020 và bước vào năm 2021, thực tiễn đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời; có chủ trương, chính sách xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới, sáng tạo và phát triển ở nước ta.

 • “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”- vấn đề nhìn từ Myanmar

  Việc chính phủ cầm quyền ở Myanmar nhanh chóng bị lật đổ sau một cuộc đảo chính của quân đội có lẽ sẽ là bài học đắt giá với rất nhiều chính đảng cầm quyền trên thế giới. Một trong những bài học đó là “phi chính trị hóa Công an, Quân đội”.

 • Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam

  Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai tích cực trong bối cảnh mới của thế giới có nhiều biến động.

 • Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

  Công an nhân dân (CAND) là lực lượng nòng cốt, chủ công trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong tình hình hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

 • Thể chế hóa đường lối, chủ trương và định hướng chính sách của Đảng trong nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng hiện nay

  Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đất nước và nhân dân giành được nhiều thắng lợi. Trước sự phát triển của thực tiễn, đòi hỏi Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, vấn đề thể chế hóa và định hướng chính sách đối với việc nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

 • Bóc trần thủ đoạn tuyên bố “tuyệt thực” để làm “nóng” vấn đề: Bổn cũ soạn lại

  Những ngày qua, trên một số trang mạng phản động và facebook cá nhân của một số đối tượng đã đăng tải nhiều thông tin thiếu căn cứ về việc đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, người bị kết án 16 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đang tuyệt thực trong Trại giam số 6, Thanh Chương - Nghệ An đến ngày thứ 47. Vậy sự thực thế nào?

 • Công an nhân dân thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nặng nề, song hết sức vẻ vang đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tỉnh táo trước chiêu trò “truyền thông đen” chống phá Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, trong đó nhiều nội dung tại Đại hội thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận: Công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội; công tác chuẩn bị và thảo luận các văn kiện; các hoạt động đảm bảo an ninh cho Đại hội…

 • Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, viết tiếp những trang sử hào hùng

  Từ ngày thành lập Đảng đến nay, trong mọi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đều có dấu ấn quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được thực tiễn chứng minh, lịch sử kiểm chứng, nhân dân thừa nhận và đó cũng là lý do khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội là khách quan, tất yếu, hợp lòng dân. Với những truyền thống vẻ vang, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta đã và đang lãnh đạo toàn dân và toàn quân giành được những kết quả rất quan trọng, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển rực rỡ hơn nữa.

 • Trọn niềm vui cùng mùa xuân của đất nước

  Trên mọi ngả đường, từ trung tâm thành phố đến nhiều đường làng, ngõ xóm đang ngập tràn sắc đỏ búa liềm, sao vàng năm cánh phấp phới hân hoan. Khi mùa Xuân mới đã lấp ló bên mỗi mái hiên nhà, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Lòng người xốn xang hòa trong ngày hội non sông, đất nước. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, mở ra vận hội, giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhân dân.

 • Đẩy mạnh đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  Sự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, những biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội, của con người lại càng nhiều và càng phức tạp. Không gian mạng đang chiếm lĩnh không gian và thời gian thực của con người ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn với tốc độ ngày càng nhanh, chính vì vậy nó ảnh hưởng sâu rộng và phức tạp đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay.

 • Trong mọi công việc phải luôn lấy dân làm gốc

  Đảng ta kế thừa và vận dụng thành công. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 • Nhận diện chiêu trò chống phá hoạt động của Quốc hội nước ta hiện nay

  Các kỳ họp Quốc hội là nơi đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri và nhân dân cả nước bàn bạc, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây cũng là lúc những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” không từ mọi thủ đoạn để suy diễn, xuyên tạc. Những chiêu trò đó cần nhận diện như sau:

 • Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước

  Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước là thời kỳ Đảng phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử chưa từng có, nhất là phải vượt qua thời điểm mang tính sống còn sau khi xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Trước sứ mệnh lịch sử mới, công tác xây dựng Đảng đã có những đổi mới, chỉnh đốn sâu rộng để đáp ứng những đòi hỏi mới, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là minh chứng hùng hồn cho những thành tựu của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong suốt 35 năm qua. Từ thực tiễn thành công và những hạn chế, khuyết điểm của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hơn một phần ba thế kỷ qua có thể đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý giá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website