• “Can thiệp nhân đạo” - dạng thức mới của “diễn biến hòa bình”

  “Can thiệp nhân đạo” - dạng thức mới của “diễn biến hòa bình”

 • Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam". Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết

 • Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

  Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

 • Sự thật về đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền Việt Nam

  Cuối tháng 8-2019, nhiều trang mạng xã hội, blog hải ngoại cùng sự “hà hơi tiếp sức” của nhiều trang truyền thông của các tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam truyền đi thông tin cái gọi là thông cáo báo chí về “Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền Việt Nam lần 2” được tổ chức vào tháng 4-2020 tại Nhật Bản. Vậy, thực chất đây là tổ chức gì và sự thật đằng sau Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền là gì?

 • Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

  Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Được xếp hạng bảo vật quốc gia (quốc bảo), Di chúc của Bác là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian; là sự tiên liệu những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; thể hiện tình yêu thương vô hạn dành cho đồng bào, đồng chí, cùng bè bạn khắp năm châu; phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 • Niềm tin chính trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Niềm tin chính trị là yếu tố hết sức quan trọng trong hoạt động chính trị. Niềm tin chính trị được hình thành và củng cố dựa trên cơ sở tri thức khoa học cùng với tình cảm và lý tưởng chính trị.

 • Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

  Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XII”…

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân

  Sáng 30-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019). Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 • Nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang

  Âm mưu cơ bản, lâu dài, xuyên suốt và nhất quán của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành các thủ đoạn chống phá tinh vi trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực tư tưởng, lý luận, hướng tới việc xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc mà các thế lực đã và đang ráo riết thực hiện, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, làm cản trở các quá trình kinh tế, xã hội của đất nước. Bởi vậy, việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Xuyên tạc bản chất, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám: Chiêu trò “bổn cũ soạn lại”

  Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng của đất nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử truyền thống dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, vu cáo Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mục tiêu CNXH trước thềm Đại hội Đảng các cấp

  Cứ “đến hẹn lại lên”, nhằm vào thời điểm đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt Nam...

 • Ban Bí thư Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Mấy khía cạnh quan tâm khi đọc lại di chúc Bác Hồ

  Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điều Bác viết trong Di chúc trước lúc vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn còn in đậm trong trí nhớ mỗi người Việt Nam yêu nước, thậm chí có người đã thuộc lòng từng trang, từng đoạn.

 • Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên trong tình hình hiện nay (1)

  Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước và bán đảo Đông Dương. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn luôn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

 • Tuổi trẻ Học viện Chính trị Công an nhân dân dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

  Hằng năm, mỗi dịp Tháng Bảy, người dân Việt Nam lại tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời vì nền độc lập của dân tộc. Tri ân người có công là đạo lý ngàn đời của dân tộc, ngày 27/7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website