Bế giảng Lớp bồi dưỡng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay”
 Ngày 09/7/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ Bế giảng có đồng chí Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện, Cục Đào tạo cùng các học viên của lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chúc mừng các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Tham gia Lớp bồi dưỡng là giáo viên các trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương. Quá trình học tập, các đồng chí học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập tốt, chủ động trong trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân... Kết quả, 119 đồng chí được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ.

Các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận chứng chỉ

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng; cảm ơn Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức thành công khóa học. Đồng chí hy vọng, quá trình học tập vừa qua sẽ giúp các học viên trang bị, tích lũy thêm cho bản thân những kiến thức hữu ích trong nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, chống Đảng, Nhà nước; công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt các học viên của lớp bồi dưỡng, đồng chí Thượng tá Đặng Xuân Thắng phát biểu cảm ơn đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và các giảng viên đã tận tình, trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí xin hứa, với những kiến thức được trang bị sẽ vận dụng tốt trong thực tiễn công tác, chiến đấu, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, ngăn chặn các thế lực thù địch phát tán các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. 

Các đại biểu tham dự Lễ Bế giảng

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website