Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện Chính trị CAND
Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tới dự còn có TS. Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.  Dự lễ khai giảng còn có đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, các đồng chí hàm bộ trưởng, thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc các Ban của Đảng; đại diện lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục, viện, trường trong lực lượng CAND.
 
Trong diễn văn khai giảng, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND thể hiện, năm học 2014- 2015 là năm học đầu tiên Học viện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Học viện đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, giảng dạy, Học viện đã tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên. Tổ chức thành công hai kỳ thi tuyển, qua đó tuyển chọn được những giáo viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng sư phạm tốt.
 
Bên cạnh đó, nhà trường còn tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, 9 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở. Đã biên soạn được 10 giáo trình và hàng chục đầu sách tham khảo, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập của các lớp, hệ đào tạo. Hoàn thiện xây dựng khung chương trình lý luận Xây dựng lực lượng CAND giao đoạn 2015- 2020... Với những kết quả đã đạt được, năm học 2014- 2015, Học viện Chính trị CAND đã vinh dự được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, có 23 lượt tập thể và 93 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự tại lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị Công an nhân dân
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị CAND.
 
Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
 
Văn phòng Bộ Công an và Học viện Chính trị CAND ký quy chế phối hợp tại lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị CAND
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng nhà trường.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới 2015- 2016 Học viện Chính trị CAND.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng GS- TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư đặc biệt cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá, Học viện Chính trị CAND mới được thành lập chưa đầy 2 năm, với bộn bề khó khăn, vừa phải xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy... nhưng học viện đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác đưa các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ chính trị, cán bộ tham mưu cho lực lượng CAND ngay từ năm học đầu tiên. Với những nỗ lực của nhà trường, chỉ sau gần 2 năm thành lập, học viện đã triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo 2 khóa cử nhân chính quy, 20 lớp bồi dưỡng chức danh, 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị và 22 lớp Trung cấp lý luận chính trị, với hơn 5 nghìn học viên. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Chính trị CAND.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị CAND năm học mới 2015- 2016 và những năm tiếp theo. Đồng thời Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh nhà trường cần tập trung một số công tác trọng tâm: Nhà trường cần đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, nâng cao năng lực của học viện về mọi mặt, Học viện Chính trị CAND cần phấn đấu nhanh chóng trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND trên lĩnh vực lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tiếp đó, nhà trường cần quan tâm đâu tư hơn nữa để phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; tiếp tục xây dựng, phát triển các ngành đào tạo mới, đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Tiểu ban lý luận về xây dựng lực lượng CAND để kịp thời cung cấp cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc đề ra các chủ trương, biện pháp đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, động cơ nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; tăng cường hợp tác với công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND để hoàn thiện, chuẩn hóa mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...
Theo Báo CAND
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website