Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Trợ lý, Thư ký lãnh đạo Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh...
 
 
Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2015 tại Hà Nội, đã thảo luận và kết luận một số vấn đề sau: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Nhất trí thông qua chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức tốt việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, từ nay đến cuối năm 2015, chúng ta có rất nhiều công việc trọng tâm phải tiến hành, đặc biệt là tập trung lực lượng triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiến hành tổng kết công tác năm, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71.
 
 Toàn cảnh Hội nghị.
 
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW nắm được những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong các văn kiện của Hội nghị để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tại Đảng bộ và đơn vị mình. Việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là công việc rất quan trọng, đòi hỏi phải được chỉ đạo, tiến hành chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc. Để đạt kết quả tốt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đồng đồng chí tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ học tập Nghị quyết thật nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung, phương pháp truyền đạt. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc học tập và báo cáo kết quả với Đảng ủy CATW và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, sau Hội nghị này, các Đảng bộ cần sớm có kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị mình, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị các cơ quan tuyên truyền báo chí trong Công an nhân dân tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết của Hội nghị và kết quả việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong lực lượng Công an nhân dân...
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website