Đảng bộ Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 228-KH/ĐUT03, ngày 19/12/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị CAND, chiều ngày 21/12/2022, Đảng ủy Học viện Chính trị CAND trang trọng tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; ban chấp hành các tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Học viện. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thông qua những nội dung quan trọng và toàn văn Bài phát biểu Kết luận của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện khẳng định trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương có một phần đóng góp không nhỏ của Đảng ủy Học viện Chính trị CAND. Đồng chí đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện và toàn thể cán bộ, đảng viên khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại mà đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ ra tại Hội nghị, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến xây dựng Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh và.ngày càng phát triển.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị Văn phòng Đảng ủy Học viện tham mưu nghiên cứu, quán triệt Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy CATW để xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy Học viện năm 2023 đảm bảo bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25-5-2022 của Đảng ủy của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới... Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng đảng ủy Học viện biên tập nội dung Báo cáo trên thành tài liệu để các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Học viện./.

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website