Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Về phía Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện; đồng chí Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời, đồng chí chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác nhiệt tình, trách nhiệm của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng cảm ơn tình cảm chân thành, gắn bó của Học viện Chính trị Công an nhân dân dành cho Học viện. Trong không khí chân tình, ấm áp, hai bên đã cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nói chung, giữa hai Học viện nói riêng cũng như những kết quả đã đạt được trong quan hệ phối hợp những năm qua; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp trong các lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Một số hình ảnh Đoàn Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng:

Nguyễn Duyên - Thu Huyền

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website