Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020”

Ngày 01/11/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong đảng ủy, chi ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên, giảng viên và đại diện đảng viên là học viên hệ đào tạo chính quy của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Ngày 04/4/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị CAND ban hành Nghị quyết số 240-NQ/ĐU “Về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020”. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch về quán triệt thực hiện Nghị quyết, phân công rõ nhiệm vụ cho từng Chi bộ về chỉ tiêu, có lộ trình và tiến độ triển khai thực hiện.

Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 240, Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 240 đã đề ra. Đội ngũ giảng viên của Học viện được xây dựng vững mạnh, cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu và năng lực chuyên môn, bước đầu đáp ứng được cơ bản nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Số giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện đạt tỷ lệ theo mục tiêu đề ra; xây dựng được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đảm bảo chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được chú trọng. Đã cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, hệ học khác nhau, qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên. Năng lực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao. Chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên của Học viện được chú trọng thực hiện, góp phần tạo nên sự tin tưởng, yên tâm công tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng, tâm huyết với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên được chú trọng, đảm bảo khách quan, toàn diện, qua đó động viên, khích lệ hoặc có sự chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện cần khắc phục một số hạn chế để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về các nội dung như: công tác lãnh đạo của Đảng ủy Học viện đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của đội ngũ giảng viên; công tác thanh tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên; thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ giảng viên cũng như xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng…

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu chi ủy các chi bộ cần tiếp tục tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai hiệu quả Nghị quyết. Các đơn vị chức năng cần có sự phối hợp hiệu quả, tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong quá trình triển khai. Đối với mỗi giảng viên cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tự học, tích lũy kiến thức; khả năng, phương pháp truyền đạt, nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện vững mạnh về bản lĩnh chính trị, chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 240 hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng vững mạnh, không ngừng được nâng cao về chất lượng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Đại diện các chi bộ phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website