Khai giảng lớp bồi dưỡng quy hoạch chức danh Trưởng Công an cấp huyện Khóa 8

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện và 81 học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Giám đốc Học viện chúc mừng  các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều chiến công, đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, những thành tích đã đạt được là nhờ sự chú trọng, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ. Đặc biệt, trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Hội Nghị Trung ương lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an… đã đặt ra cho công tác bồi dưỡng chức danh và bồi dưỡng quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trước tình hình đó, Học viện đã khẩn trương xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức quan trọng như: Cập nhật những vấn đề mới về chính trị, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; kỹ năng cơ bản, hệ thống về khoa học lãnh đạo, quản lý, các mặt công tác của Công an cấp huyện nói chung, Trưởng Công an cấp huyện nói riêng; khái quát thực trạng, yêu cầu, phương hướng và các giải pháp nâng cao các mặt công tác của Trưởng Công an cấp huyện trong tình hình hiện nay. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và vận dụng những kiến thức lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý phù hợp với phạm vi, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, điều lệnh Công an nhân dân và yêu cầu các đơn vị chức năng của Học viện tạo điều kiện tốt nhất để khóa học hoàn thành theo đúng yêu cầu đặt ra.

Tổng thời gian của toàn khóa học là 18 ngày. Nội dung chương trình khóa học gồm 24 chuyên đề, 03 báo cáo chuyên đề thực tế, chia thành 3 khối kiến thức: Khối kiến thức về chính trị, pháp luật; khối kiến thức về quản lý nhà nước và khoa học lãnh đạo; khối kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý kỹ năng lãnh đạo quản lý.

Các đồng chí đại biểu và học viên lớp học
Các đồng chí đại biểu và học viên lớp học

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website