Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023; cuộc thi viết “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” và đẩy mạnh thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND (01/3/2014 – 01/3/2024)

Ngày 01/3/2023, Học viện Chính trị CAND tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023; cuộc thi viết “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” và đẩy mạnh thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND (01/3/2014 – 01/3/2024)

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị; các tổ chức quần chúng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ đảng viên Học viện Chính trị CAND nói riêng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên trong toàn Học viện đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện hình thành mạng lưới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Đồng thời, những bài viết chính luận xuất sắc sẽ gửi tham gia dự thi Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đối tượng dự thi là tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên các lớp học của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Thời gian dự thi đến hết ngày 31/5/2023.

Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở" với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," "Khi dân cần, khi dân khó có Công an". Cuộc thi cũng là dịp để tôn vinh, khuyến khích sự sáng tạo; ghi nhận sự quan tâm, động viên của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và học viên Học viện đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thông qua các tác phẩm dự thi. Huy động sức mạnh của các lực lượng làm công tác tuyên truyền trong và ngoài ngành Công an, phát huy ưu thế của thông tin điện tử trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên về vai trò công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đối tượng dự thi là tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên các lớp học của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Thời gian dự thi đến hết ngày 31/12/2023

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động đợt thi đua, trong đó yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên của Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác; để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện, đồng chí Giám đốc đề nghị các cấp ủy, chi bộ, đơn vị thuộc Học viện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và học viên  hưởng ứng sôi nổi, tham gia trách nhiệm, hiệu quả quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Đồng chí Giám đốc Học viện tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viện Học viện phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng Học viện Chính trị CAND ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website