Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó trưởng phòng và Phó trưởng công an cấp huyện và tương đương mở tại Học viện Chính trị CAND năm 2023

Ngày 21/3/2023, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Phó trưởng phòng và Phó trưởng công an cấp huyện và tương đương mở tại Học viện năm 2023. Đồng chí Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và chủ trì buổi Lễ. Tham dự có: đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị CAND cùng toàn thể học viên khóa học.

Đồng chí Giám đốc Học viện và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Công viên tượng đài Bác Hồ

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Phó trưởng phòng và tương đương được Bộ Công an giao chỉ tiêu và tổ chức thường xuyên, hàng năm cho cán bộ đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương trực thuộc các cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian học tập trong 08 ngày với 11 chuyên đề cập nhật cho học viên những kiến thức mới về chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước  và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay. Củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác chiến đấu tại Công an các đơn vị, địa phương trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chào mừng 79 đồng chí học viên đã đến tham gia học tập tại Học viện; trong quá trình học tập, đồng chí mong muốn học viên lớp học tham gia tích cực, chủ động vào quá trình dạy học với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao nhất để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong suốt quá trình học tập. Cần tăng cường trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn giữa giảng viên với học viên, những vấn đề mới, nổi cộm tại các đơn vị hiện nay, trong đó chú trọng việc quán triệt triển khai có hiệu quả: Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/02/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, nhìn lại một năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua việc nghiên cứu, trao đổi và thực tiễn triển khai ở mỗi đơn vị, địa phương rất mong các đồng chí học viên với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết để chia sẻ với Học viện, cung cấp thêm luận cứ, cơ sở để Học viện tiếp tục bổ sung, cập nhật hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học cũng như tập hợp để báo cáo, kiến nghị, tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, biện pháp, giải pháp; Học viện luôn trân trọng và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí; mỗi học viên phải có tinh thần cầu thị trong học tập, tích cực tham mưu những vấn đề tâm huyết đóng góp cho học viện để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của học viện Chính trị CAND nói riêng và của lực lượng CAND nói chung.

Trong buổi lễ khai giảng, đại diện học viên phát biểu ý kiến đã bày tỏ sự quyết tâm và hứa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định; chủ động, tự giác, tích cực trong nghiên cứu, học tập để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Giám đốc Học viện và các đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

 

Đậu Tú

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website