Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt, triển khai nội dung, phương pháp truyền đạt các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị, Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND) trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Đảng bộ CATW, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn CAND; các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương và cấp Bộ của Đảng bộ CATW...
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; trên cơ sở tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, kiểm điểm 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội khóa XI, Đại hội đã thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nội dung, phương pháp truyền đạt các văn kiện Đại hội XII của Đảng hôm nay là việc tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy trong chỉ đạo cũng như trực tiếp truyền đạt, giới thiệu Nghị quyết tới đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Đề nghị các đồng chí tham gia Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, chủ động, sáng tạo, xây dựng cho mình phương pháp truyền đạt Nghị quyết một cách có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể ở đảng bộ, đơn vị mình; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATW viết thu hoạch một cách nghiêm túc, sâu sắc, theo đúng yêu cầu của Đảng ủy CATW đã đề ra...
 
 
 Quang cảnh Hội nghị.
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, sau Hội nghị, các đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng ở đảng bộ mình. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng và đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện và đảm bảo mọi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an đều được nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần phải được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của các đảng bộ, góp phần đảm bảo việc triển khai nghiên cứu quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng CAND...
 
Các cơ quan nghiên cứu và các học viện, nhà trường CAND căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan báo chí trong CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú...
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website