Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.

Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị: Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương; đông đảo các nhà khoa học đến từ các cơ quan, học viện, nhà trường.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ: Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lực lượng Công an nhân dân; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên trong công an nhân dân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội thảo tập trung, đi sâu phân tích làm sáng tỏ các vấn đề trọng tâm: Lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bối cảnh tình hình, chức năng nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng công an nhân dân; tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả Hội thảo là động lực to lớn để lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Có 128 bản tham luận và 15 ý kiến tham gia Hội thảo. Từ lý luận và những tổng kết thực tiễn giá trị, Hội thảo đã tập trung đi sâu phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng, GS, TS Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết luận Hội thảo, đánh giá cao các đại biểu, nhà khoa học đã có những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, giàu trách nhiệm đóng góp vào Hội thảo, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí cũng khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục, luôn luôn cầu thị, lắng nghe để tìm ra giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp, hiệu quả nhất.

Với vai trò, trách nhiệm là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân, đã đạt kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong công an nhân dân nhận thức sâu sắc về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa”; ý thức rõ hơn trách nhiệm tự tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của đảng viên, của người cán bộ công an.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời. Đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo chỉ huy và người đứng đầu được bố trí, sắp xếp phù hợp; tuyệt đại bộ phận ý thức rõ trách nhiệm và có nhiều tiến bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an nhân dân quyết tâm phấn đấu ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

 

Nguồn Báo Nhân dân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website