Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 29/12/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hộị. Được sự ủy quyền của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện.


Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện truyền đạt mội số nội dung khái quát cơ bản của Nghị quyết và cung cấp một số thông tin về Hội nghị toàn quốc, Hội nghị của Đảng ủy CATW về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp trong 7 ngày, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, ngày 28/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành 3 kế hoạch số 11,12,13 thực hiện 3 Nghị quyết trên với các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện.

          Thông qua việc truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Học viện nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thượng tá,TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa Luật quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW; Trung tá,TS Tạ Thành Chung, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW; Thượng tá,TS Nguyễn Đình Thiện, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 45-KL/TW; Thiếu tá,TS Ngô Thành Huyên, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học phổ biến quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

          Sau Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị chức năng, cần bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Học viện nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác Công an dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão cùng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy đại diện các tổ chức Đảng dự Hội nghị

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thượng tá,TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa Luật quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW

Trung tá,TS Tạ Thành Chung, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW

Thượng tá,TS Nguyễn Đình Thiện, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 45-KL/TW

Thiếu tá,TS Ngô Thành Huyên, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học phổ biến quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Trần Bình

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website