Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày 26/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Toạ đàm khoa học "Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị điều hành thảo luận tại buổi Toạ đàm; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và phát biểu kết luận Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm còn có các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND: GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng V04; Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đồng chí Vũ Hữu Phê, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân…

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi Tọa đàm

Toạ đàm khoa học "Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung và các đơn vị, cán bộ, giảng viên thuộc Học viện Chính trị CAND nói riêng về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; từ đó quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Đồng chí GS. TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi Tọa đàm

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại Tọa đàm

 Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, tập trung đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước tác động dẫn đến sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Phân tích, làm rõ các nội dung, yêu cầu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND hiện nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản, góp phần quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35… 

Kết luận buổi Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu; khẳng định kết quả tọa đàm sẽ cung cấp những luận chứng khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

 

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

 

Đồng chí GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học phát biểu tại buổi Tọa đàm

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng X02 phát biểu tại buổi Tọa đàm

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website