Tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 6/11/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tập trung thảo luận, góp ý về các nội dung của dự thảo Báo cáo như: Đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến việc thực hiện Cương lĩnh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; kết quả thực hiện Cương lĩnh, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Cương lĩnh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Cương lĩnh và một số kiến nghị về các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thực hiện Cương lĩnh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu tham dự Tọa đàm. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Học viện sẽ hoàn thiện văn bản góp ý gửi Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

Các đại biểu phát biểu tại Tọa đàm

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website