Quán triệt Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Ngày 10/01/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị quán triệt Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên của Học viện.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện truyền đạt những nội dung của Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện truyền đạt mội số nội dung cơ bản của Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; kết luận của đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 trong Đảng bộ Công an Trung ương (tổ chức ngày 20/12/2019) và Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 (tổ chức từ ngày 24/12/2019 đến ngày 26/12/2019) nhằm đánh giá những kết quả đạt được của công tác Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; gắn với tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua việc truyền đạt các nội dung cơ bản của hai Hội nghị trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu: Các chi bộ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2020, kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong chi bộ, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi cao; quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân. Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoạt động thực chất, đóng góp công sức để nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Các khoa, phòng, bộ môn cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập trung triển khai những hướng nghiên cứu, góp phần đưa ra những chỉ dẫn cho các hoạt động thực tiễn. Trong các chương trình giảng dạy các hệ đào tạo, bồi dưỡng phải quán triệt các nội dung về bảo vệ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Đồng chí hy vọng, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm, các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ triển khai thắng lợi, hiệu quả nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 cũng như chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị với phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website