Tọa đàm: “Huy động nguồn lực và động lực để xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân phát triển bền vững”

Ngày 10/6/2022, Học viện Chính trị CAND tổ chức tọa đàm: “Huy động nguồn lực và động lực để xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân phát triển bền vững”, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị; các tổ chức quần chúng, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện.

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ các mặt công tác của Học viện, từ đó thảo luận, đề ra biện pháp, giải pháp huy động nguồn nguồn lực và động lực để xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, tham mưu Công an nhân dân, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị, phát triển lý luận đầu ngành, chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh đến vị trí, vai trò và kết quả của Học viện đạt được trong thời gian qua và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và sự phát triển trong những năm tới. Qua đó, đề nghị các đồng chí tham dự Tọa đàm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng, hiến kế về các giải pháp, biện pháp thực hiện; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian qua.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện điều hành thảo luận

Đồng chí Giám đốc Học viện cùng 02 đồng chí Phó Giám đốc Học viện đã điều hành thảo luận. Trong thời gian không nhiều, có 05 ý kiến phát biểu đại diện cho khối đơn vị quản lý, đơn vị bảo đảm phục vụ, khoa giảng dạy, tổ chức quần chúng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc triển khai thực hiện thời gian qua, trong đó nổi lên là: Còn chưa chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện; cơ chế phối hợp còn chưa hiệu quả; nề nếp, kỷ cương có lúc, có nơi còn thực hiện chưa tốt; phong trào thi đua có lúc bị trùng xuống; việc nắm tình hình và dự báo còn chưa hiệu quả nên thiếu sự chủ động…

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, đồng chí Giám đốc Học viện đã kết luận và đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần dân chủ, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động chung của Nhà trường và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân với tinh thần cậu thị, cầu tiến, lắng nghe và chia sẻ; đồng thời có trách nhiệm đóng góp, xây dựng. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, chú ý phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng đống chí lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, học viên nỗ lực thi đua, phấn đấu, rèn luyện tạo phong trào thi đua rộng khắp. Lưu ý các tổ chức quần chúng bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện và tôn chỉ, mục đích hoạt động để xây dựng các chương  trình hành động, các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong toàn Học viện; trong đó, Đoàn thanh niên Học viện cần chú ý tổ chức tốt hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lịch sử, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong mọi hoạt động; xây dựng các sân chơi bổ ích, thiết thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thành lập, duy trì các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Quang cảnh buổi tọa đàm

 Phùng Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website